Inschrijving appartementen XL-Wonen gestart

4 april 2017

De inschrijving voor de appartementen van XL-Wonen is gestart. U kunt het inschrijfformulier op de website invullen en naar het verkoopteam sturen. Dat kan per post of per e-mail. Let op: de inschrijftermijn sluit op maandag 24 april om 17.00 uur. Voor die tijd moet uw inschrijving binnen zijn.

Op het inschrijfformulier geeft u onder meer aan in welke appartementen u geïnteresseerd bent. Dat doet u door de bouwnummers te noteren. 

Naar het inschrijfformulier

Voorrang voor vroege inschrijvers

Na het verstrijken van de inschrijftermijn wijzen we de appartementen toe. Heeft u zich al voor 1 januari 2017 ingeschreven als belangstellende? Dan krijgt u voorrang bij de toewijzing. 

Toewijzing en verkoopgesprekken

Uiterlijk op maandag 8 mei hoort u van ons of we aan u een appartement hebben kunnen toewijzen en zo ja, welk appartement. Na 8 mei vinden de verkoopgesprekken plaats in het XL-Wonen verkoopcentrum/Het Woonlab in Barendrecht. Als u een appartement heeft toegewezen gekregen, krijgt u daar vanzelf een uitnodiging met routebeschrijving voor. 

Op reservelijst

Zijn de bouwnummers van uw voorkeur niet (meer) beschikbaar, dan komt u op de reservelijst. U kunt alsnog in aanmerking komen voor (een van) deze woning(en), als de kandidaat (of kandidaten) vóór u van de koop afziet (afzien). Wij nemen in dat geval contact met u op. Zijn er meer kandidaten voor bepaalde bouwnummers, dan wijzen wij deze woningen toe. De bouwnummers die na de inschrijfperiode niet kunnen worden toegewezen, komen per direct en vrij in de verkoop. 

Hoe kunt u zich inschrijven?

U kunt zich als volgt inschrijven: u vult het formulier op de website in, slaat het op, print het uit, zet uw handtekening eronder en stuurt het per post naar: Verkoopteam XL-Wonen, postbus 23105, 3001 KC Rotterdam. U kunt het uitgeprinte en ingevulde formulier ook inscannen en mailen naar info@xl-wonen.nl. Een andere mogelijkheid is dat u het lege formulier opent, dan uitprint en vervolgens (met pen) invult en ondertekent. Vervolgens verstuurt u het per post of e-mail.

Naar het inschrijfformulier

Inschrijfformulier tijdig insturen

Let op: stuur uw formulier tijdig in! Formulieren die later binnen komen dan maandag 24 april 2017 (17.00 uur), worden in eerste instantie buiten de toewijzing gehouden.

Vragen? Bezoek de inloopavond

Heeft u vragen over de inschrijving of over het project zelf? Bezoek dan de inloopavond op donderdag 13 april (2017) bij Dekker Zoetermeer, aan de Scheglaan 12 in Zoetermeer. U bent daar tussen 19.00 en 21.00 uur welkom.

Nieuws